Dünya Sürücüler Derneği (WDA)

Dünya Sürücüler Derneği (WDA) herhangi bir ülkenin yurt içi sürücü belgesinin çevirisinin dünya çapında kabul gören uluslar arası dillerden birine yapılmasında ve "Birleşmiş Milletler Karayolu Trafiği Anlaşmalarının" doküman boyutu, renk, format, vs. gerekliliklerine uygun olarak Uluslar arası Sürücü Belgesi (IDD) düzenlenmesinde uzmanlaşmıştır. Bu belge (IDD) bir kişiye, orijinal ve geçerli bir sürücü belgesi ile birlikte diğer bir ülkede araba sürme hakkını tanımaktadır. Yukarıda açıklandığı gibi, Uluslar arası Sürücü Belgesi (IDD) sizinkinden farklı bir dil konuşulan başka bir ülkede bir taşıt kullanırken karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır Bu doküman araba kiralamalarında ve yerel sürücü makamları için kimlik belirlemede de yararlıdır.

UYARI: Uluslar arası Sürücü Belgesi (IDD) sadece sürücü belgesinin çevirisi olup kendi başına bir sürücü belgesi değildir. Güncel ve geçerli bir sürücü belgesi olmaksızın Uluslar arası Sürücü Belgesi (IDD) herhangi bir makama ibraz etmek üzere yararlı veya geçerli bir doküman değildir.

Uluslar arası Sürücü Belgesinin (IDD) uygun şekilde kullanımı

- Orijinal sürücü belgenizin yerel yetkili makamlar için yol açtığı dil engelini hafifletmek amacıyla Uluslar arası Sürücü Belgenizi (IDD) ve geçerli orijinal sürücü belgenizi kullanarak dünyanın herhangi bir yerinde bir turist olarak bir araba kiralayabilir ve sürebilirsiniz.

- 1949 Karayolu Trafiği Konvansiyonuna göre IDD verilme tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Bununla birlikte, Viyana Konvansiyonuna göre, IDD verilme tarihinden itibaren üç yıla veya yurt içi sürücü belgesinin son kullanma tarihine kadar (hangisi daha erken ise) geçerlidir veya sürücü bulunduğu ülkede ikamet etmeye başladığı zaman geçerli değildir. Sürücü bir ülkede yaşamaya ve ikamet etmeye karar verdiği zaman yerel sürücü izni için başvurmalıdır IDD sürücünün kendi ülkesinde araba sürmesi için geçerli değildir.

- Uluslar arası Sürücü Belgesinin (IDD) sadece sürücü belgesinin çevirisi olup kendi başına bir sürücü belgesi olmadığına dikkat edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle Uluslar arası Sürücü Belgesinin (IDD) geçerli bir sürücü belgesi olmadan yetkili bir makama ibraz edilmesinin yararı yoktur.

- WDA tarafından verilen tüm Uluslar arası Sürücü Belgeleri (IDD) emniyetli veri tabanımızda saklanır ve bunlara her kart üzerindeki QR kodunun taranması suretiyle kolaylıkla erişilebilir, yani 10 farklı dilde çevrimiçi olarak geçerlilikleri, durumları ve bilgileri kontrol edilebilir.

-Uluslar arası Sürücü Belgenizi (IDD) almanız için resmi bir test gerekmemektedir. Tekrar söylersek, IDD yurt içi sürücü belgenizin çevirisidir.

QR teknolojili tek Uluslar arası Sürücü Belgesi (IDD)!

- Halen akıllı telefonlar için ileri veri kriptolama teknolojisi sağlıyoruz. Yeni hükümet dışı kimlik kartlarımızdaki çevrimiçi bilgi arama (QR) kodları, internet bağlantılı akıllı telefon kullanarak sadece birkaç milisaniye içerisinde sizin veya dünyadaki herhangi bir yerel yetkili makamın bilgilerinize erişmesine imkan tanır.